Är solceller en lönsam investering?

Sverige har under flera år genomgått en solcellsrevolution. Dels tack vare prissänkningen och dels tack vare solcellsstödet. Priset för solceller har minskat med över 90 procent under de senaste 10 åren och bara i Västra Götalands län har det kommit in 6 293 ansökningar till solcellsstödet fram till 2018.

En stor del av befolkningen är dock fortfarande skeptiska till solceller och om de verkligen är lönsamma för privatpersoner. Både den, fortfarande, relativt höga investeringskostnaden i kombination med få soltimmar om vintern är starka argument för att ifrågasätta solceller i Sverige. Det är många som ställer sig frågan, är solceller verkligen en lönsam investering för privatpersoner i Sverige?

Problemet med lönsamhet är att det finns flera olika faktorer som spelar in beroende på hur man definierar lönsamhet. En del kan se lönsamhet som endast ekonomisk medan andra lägger värde i att kunna producera egen grön energi.

För att svara på frågan om solceller är lönsamt har vi valt att endast se till den ekonomiska lönsamheten, till exempel genom att se till återbetalningstiden. Detta eftersom det är mätbart till skillnad från fördelarna att ha tillgång till förnybar energi och säkerheten som ligger i att kunna använda egenproducerad el.

Återbetalningstid för solceller
Återbetalningstiden för solceller varierar beroende på flera olika faktorer. För att göra en heltäckande analys bör man ta i beaktande bland annat solcellsanläggningens pris och effekt, elpris för köpt och såld el samt driftskostnader.

Nedan har vi kort presenterat de olika faktorerna:

Investeringskostnad för solceller

Medelpriset för solceller låg 2017 på 14.8 kr/W, priset är beräknat utan installationskostnad. Inkluderar man installationskostnaden landar priset på cirka 18 kr/W. Detta innebär att en 5 kW solcellsanläggning inklusive installationskostnad landar på cirka 90 000 kronor.

 

I Sverige kan man även få antingen solcellsstöd eller rotavdrag vid installation av solceller. Solcellsstödet är högre men har en lång kötid för tillfället och rotavdraget är lägre men kan dras av redan vid nästa skattedeklaration.

Solcellsstödet ligger för tillfället (2019) på 20 procent av investeringskostnaden. Rotavdraget fås för 30% av arbetskostnaden. Arbetskostnaden räknas som ett schablonbelopp på 30% av den totala kostnaden. Vilket innebär att rotavdraget blir 9 % av den totala kostnaden.

Detta innebär att det finns tre möjliga alternativ för investeringskostnaden:

Utan extern finansiering: 90 000 kr

Med solcellsstöd: 72 000 kr

Med rotavdrag: 81 900 kr 

Återbetalningstiden för solcellerna kommer att vara olika beroende på investeringskostnaden.

Solcellernas effekt

Solcellernas effekt kommer att påverka återbetalningstiden på flera olika sätt. En större anläggning kommer till exempel återbetala sig snabbare än en mindre, genom att den kan producera mer energi. Solcellernas verkningsgrad kommer även påverka återbetalningstiden eftersom effektivare solceller ger mer energi.

Elpris
Priset för köpt el kommer att påverka återbetalningstiden eftersom det påverkar hur mycket du sparar genom att använda egenproducerad el. Elpriset på den överskottsel du överför tillbaka till elnätet kommer även påverka återbetalningstiden eftersom det påverkar dina intäkter från solcellerna. 

Här finns det även en gissningsfaktor eftersom vi inte med 100 procent säkerhet kan förutse elprisets utveckling.

Driftkostnader

Driftskostnaderna består till exempel av försäkring och byte av växelriktare. Växelriktare har en kortare livslängd än själva solcellerna och bör vanligtvis bytas ut efter cirka 15 år, medan solcellerna har en livslängd på 25-30 år åtminstone.

 

Byte av växelriktare kostar runt 3000 kronor/kW för mindre anläggningar. Kolla med ditt försäkringsbolag om för pris på eventuella försäkringar.

Uträkning: Ekonomisk återbetalningstid för solceller

Vi kan med hjälp av denna investeringskalkyl räkna ut återbetalningstiden som finns presenterad nedan. Investeringskalkylen är utvecklad av Mälardalens Högskola i samarbete med Energimyndigheten och Stockholm Stad.

 

Återbetalningstiden gäller för en solcellsanläggning på 5 kW med ett inköpspris på 90 000 kronor. Vi har även beaktat ett energiutbyte på 900 kWh/år, 60 procent egenanvänd el från solcellerna och ett byte av växelriktare. Resterande parametrar har lämnats orörda i investeringskalkylen.

 

Återbetalningstiden blir enligt följande:

Utan extern finansiering: 24 år

Med solcellsstöd: 17 år

Med rotavdrag: 21 år

Av detta kan vi dra slutsatsen att solceller kan vara en lönsam investering ekonomiskt. Eftersom solcellerna kommer kunna generera energi i 25-30 år har de återbetalat sig snabbare än deras funktionslängd. Vilket innebär att du kan njuta av kostnadsfri och grön el under 7-13 år.

 

Notera dock att uträkningen för återbetalning endast är en estimering och kan skilja beroende på hur din solcellsanläggning är utformad och dimensionerad.

Mari Jansson

Mari Jansson

Skribent för Göteborgelektriker.se'

Ring oss - öppet nu

Få snabboffert

Få snabboffert