Vi fixar elen!

Vi löser de vanligaste elfelen effektivt tack vare stor erfarenhet
Det finns ett antal vanligt förekommande elproblem som vi möter och löser i stort sett dagligen. Det innebär att vi har stor erfarenhet av dem och lätt kan så väl identifiera dem som lösa dem på ett smidigt och tidseffektivt sätt med insatser som inte är större än nödvändigt – vilket också givetvis innebär att kostnaderna för arbetstimmar så väl som material kan hållas nere så gott som möjligt och därigenom även priset som du som kund betalar. Flera av dessa fel är potentiellt mycket farliga och behöver åtgärdas på ett säkert sätt så snabbt som möjligt för att skydda så väl människor som föremål och hela omgivningar. 

Därför finns det många goda skäl att anlita erfarna elektriker för att åtgärda dessa vanliga problem.
Några av de vanligaste problemen som vi stöter på är:

– Kortslutningar
– Jordfel
– Dåliga kontaktuttag
– Dålig anslutning i elcentral
– Felmonterad utrustning
– Strömavbrott

Vi har ett brett kunnande och åtar oss alla typer av elinstallationer våra elektriker är snabbt på plats och utför elinstallationerns elektriker tillgängliga för elinstallationer våra elektriker gör det mesta inom elektriker Yrket.

Om kortslutning

En kortslutning kan uppstå på många håll i hemmet och i andra miljöer. Kortslutning innebär att en del av en elektrisk krets förbigås vid hopkoppling av spänningsförande ledningar och på grund av låg resistans sker då en hastig och mycket kraftig ökning av strömmen. Rör det sig om höga spänningar bildas ofta ljusbågar som man kan känna igen fenomenet på. Även kortslutningar med betydligt lägre spänningar kan dock vara farliga, och att säkringar finns och fungerar på rätt sätt är viktigt för att förhindra överhettning och att eldsvådor uppstår vid kortslutningar.

Om jordfel

Jordfel, eller jordslutning som det även kan kallas, är ett elfel som innebär strömöverledning från fasledare (en eller flera) till jord eller jordad anläggningsdel. Detta kan ofta innebära stora risker, och spänningar på så lite som ett femtiotal volt är tillräckligt för att skada människor vid jordfel. Jordfelsbrytare används för att komplettera säkringarna i en elcentral och fungerar som personskydd. Jordfelsbrytaren måste installeras av en fackman som kan dimensionera den rätt, eventuellt behövs två eller flera jordfelsbrytare om det är en stor anläggning.

Om dåliga kontaktuttag

Dåliga kontaktuttag, i form av till exempel vägguttag för stickkontakter med föråldrad teknik och/eller uppkomna skador, är ett fenomen som kan vara mycket farligt för både människor och utrustning. Detta kan dock ofta åtgärdas relativt enkelt av fackman, genom att till exempel uppgradera kontaktuttagen till nyare modeller.

Dåliga anslutningar och felmonterad utrustning

Även dåliga anslutningar till elcentraler (proppskåp) och olika former av felmonterad utrustning är problem som behöver avhjälpas, och detta bör ske med professionell hjälp för att man ska kunna vara säker på att inga dolda fel finns kvar och att anläggningarna är säkra att använda.

Alla dessa sorters fel stöter vi på dagligen och har stor erfarenhet av att lösa på ett effektivt, säkert och prisvärt sätt. Känn er därför trygga med att höra av er till vår el jour om ni vet eller misstänker att ni behöver hjälp inom dessa områden.

Ring oss - öppet nu

Få snabboffert

Få snabboffert