Fast Service och underhåll för företag i Göteborg

Det är viktigt att hålla elen i ordning. Vi utför intern kontroll och genomförande av internkontrollreglerna för ditt företag.

Vi förbereder en handlingsplan, förbereder dokumentation och ställer in rutiner för att kontrollera ditt elsystem.

Interkontrollen ska se till att lagar, föreskrifter och föreskrifter i hälso-, säkerhets- och miljöregler som gäller för företag är tillgängliga och uppfyllda.

Periodisk inspektion
Med ett fast avtal, behåller du säkerheten och håller misstaget till ett minimum. Service och underhåll kan utföras snabbt samtidigt som lagar och förordningar upprätthålls.

 Få Snabboffert!

Önskar du hellre att ringa
TLF: 031 787 33 53

Få Snabboffert!

Ring oss - öppet nu

Få snabboffert

Få snabboffert