Tips för en enkel felsökning i egen elanläggning

Många fel som uppstår i en egen elanläggning är komplicerade och kräver att en fackman löser dem. Det finns dock vissa steg som man kan gå igenom för att göra en enkel felsökning i anläggningen samt i hemmet för att undersöka vad som är fel vid vissa typer av elstörningar.

Vid totalt strömavbrott

En situation som kan uppstå då och då är att all el i bostaden försvinner att det blir helt mörkt. Det allra första som man bör  göra då är att titta ut över bostadsområdet och se om detsamma gäller för fler hushåll än ens eget. Ligger felet utanför den egna bostaden tjänar det givetvis inget till att göra några interna felsökningar, då kan man kontakta nätägaren eller läsa på deras hemsida om driftstörningar. Gäller felet bara den egna bostaden kan man börja med att se om jordfelsbrytaren (om sådan finns) har löst ut. Har den det finns följande råd: 1. Koppla ur allt som sitter på stickpropp, TV, Micro, tavelbelysning, datorer mm. 2. Se över om någon inkopplad apparat har en tidsinställning som slagit igång den och utlöst felet. 3. Är vädret utomhus dåligt (regn, kraftig vind eller dylikt) finns stora skäl att undersöka om felet härrör från inkopplad utomhuselektronik, utebelysning vu för motorvärmare mm. Åska kan också leda till att brytaren löser ut.

Vid delvis strömutslagning eller instabil funktion

Är elen inte helt utslagen, utan enbart vissa rum eller dylikt är felet troligen att en huvudsäkring gått, kontrollera då om en huvudsäkring gått, de sitter vid elmätaren. Den återfinns i regel i hallen i lägenheter, den kan sitta i källaren i en undercentral, i villor samt radhus så sitter den oftast i ett fasadmätarskåp utomhus. Är läget mer instabilt, så att ljus och annan elektrisk aktivitet växlar, bör man dock INTE utföra felsökningen själv, utan detta bör ske av behörig yrkesman. Istället bör all ström stängas av omedelbart genom huvudbrytaren i proppskåpet. Det finns nämligen direkta hälsorisker så väl som brandrisker och totalförstöring av apparater i detta läge, som kan bero på ett avbrott hos den så kallade PEN-ledaren.

Ring oss - öppet nu

Få snabboffert

Få snabboffert