Elektrisk kontroll av ditt hem - Elkontroll - Brand och säkerhet

Elektrisk säkerhet = Säkerhet för personer + Byggsäkerhet

Ägaren och användaren av ett hem ansvarar för den elektriska anläggningen ska vara i bra skick.

Ägaren och användaren ansvarar också för användningen av kvalificerad personal för underhåll och reparation.

Om en brand uppstår i ditt hem på grund av arbete som inte har utförts i enlighet med lagar och förordningar, kan du riskera att din försäkring inte gäller.

Om du väljer att arbeta med en auktoriserad elinstallatör, är du säker på att arbetet kommer att utföras i enlighet med lagar och förordningar. Effekt och förändring i elverket är ett viktigt jobb som ställer höga krav på kunskap och yrkesutbildning.

El är osynlig, användbar, men farlig.
Vi förväntar oss att elen ska vara där och användningen är okomplicerad och säker. Men verkligheten är tyvärr inte så, många hushåll har inte kontrollerat elverket i åratal. Eller utöka / förbättra anläggningen som nya och fler elektriska apparater upphandlas.

Elolyckor uppträder uppenbarligen “slumpmässigt”
Du kan undvika de flesta felkällor om du är medveten om ditt ansvar och ser till att ditt elektriska system upprätthålls. Genom att installera en jordfelsbrytare och överspänningsskydd, förbättrar du säkerheten dramatiskt i ditt system.

 Få Snabboffert!

Önskar du hellre att ringa
TLF: 031 787 33 53

Få Snabboffert!

Ring oss - öppet nu

Få snabboffert

Få snabboffert