Miljö och Kvalitetspolicy

Med ett levande kvalitets- och miljöledningssystem ligger Elektriker Göteborg långt framme i arbetet med kvalitets- och miljötänkande. Utvecklingsarbetet ger oss effektivitet och trygghet att möta nya kundönskemål. Våra kunder ställer höga krav på kunskap och säkerhet, detta gör att vi arbetar med ett genomtänkt och noga egenkontrollerat sätt att arbeta. Detta arbete pågår ständigt och berör företaget varje dag. Vi arbetar ständigt mot en
effektivare produktion och våra kunder kan alltid lita på vår leveranssäkerhet. Inte för att vi säger det, utan för att vi själva inte nöjer oss med mindre.

Kvalitetspolicy

Vårt motto är att alltid leverera våra tjänster så att dessa överensstämmer med överenskommelsen med kund. Alla våra tjänster är fackmannamässigt utfört och enligt gällande föreskrifter av utbildad personal. Kvalitet hos Elektriker Göteborg är liktydigt med att kundens krav och önskemål tillgodoses genom att våra tjänster och produkter uppfyller avtalade villkor och behov.

Detta uppnår vi genom vår flexibilitet, offensivt kvalitetsarbete och kontinuerlig utbildning av vår personal, vilket leder till att:

– Arbetet blir utfört när det utlovats

– Blir rätt utfört från början

– Skapar ett mervärde för kunden

Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra kunder som skall ge rekommendationer för fortsatta affärer.

Miljöpolicy

Vår verksamhet präglas av kompetent personal med god medvetenhet och kunskap om vår miljöpåverkan och hur denna kan begränsas.

Ring oss - öppet nu

Få snabboffert

Få snabboffert